Sambandh Ma Shu Vali Man Apman

Sambandh Ma Shu Vali Man Apman

This picture was submitted by Rameshchandra Patel.

More Pictures

  • Sambandh
  • Sambandh
  • Sambandh Have Kodina Damthi Vechava Lagya Chhe
  • Sambandh Pan Trajvama Tolava Lagya Chhe
  • Sambandh Hamesha Tej Safal Thay Chhe
  • Mobile Ma Ajanya Sambandho
  • Sambandh Vijalina Tar Ni Jem Hoy Chhe
  • Sansar ma rahevu te YOG
  • Sadhana Grahasthashram ma ja thay Aashramma nahi

Leave a comment