Sambandh Pan Trajvama Tolava Lagya Chhe

Sambandh Pan Trajvama Tolava Lagya Chhe
સંબંધ પણ ત્રાજવામાં તોલાવા લાગ્યા છે. પ્રેમ ઓછો મતલબથી ભરેલા વધારે ચાલવા લાગ્યા છે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Sambandh Have Kodina Damthi Vechava Lagya Chhe
  • Sambandh
  • Sambandh Hamesha Tej Safal Thay Chhe
  • Sambandh Vijalina Tar Ni Jem Hoy Chhe
  • Gujarati Suvichar
  • Jeni Najar Potana Parivar Taraf Chhe A Southi Sukhi Chhe
  • Sambandh
  • Sambandh Ma Shu Vali Man Apman
  • Sambandh Hoy To Arisa Jeva Hoy

Leave a comment