Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha

Sankashti ChaturthiDownload Image
संकष्टी चतुर्थी च्या हार्दिक शुभेच्छा
श्री वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Sankashti Chaturthi
  • Sankashti Chaturthi
  • Shubh Sakal Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Shubh Sakal Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Sankashti Chaturthi Chya Hardik Shubhechha
  • Sankashti Chaturthi

Leave a comment