Shiv Jayanti Chya Lakh Lakh Shubechchha

Shiv Jayanti Chya Lakh Lakh ShubechchhaDownload Image
विजेसारखी तलवार चालवुन गेला,
निधड्या छातीने हिंदुस्तान हालवुन गेला,
वाघ नख्याने अफजलखानाचा कोथळा पाडुन गेला,
मुठभर मावळ्याना घेऊन हजारो सैतानांना नडुन गेला!
स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकुन मुजरा केला
असा एक
“मर्द मराठा शिवबा“
होऊन गेला.”!!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shiv Jayanti Chya Lakh Lakh Shubechchha
  • SHIV JAYANTI CHYA LAKH LAKH SHUBHECHHA
  • Shiv Jayanti Chya Shubhechha
  • Shiv Jayanti Chya Whatsapp Shubhechha
  • Shiv Jayanti Chya Manpurvak Shubhechha
  • Shiv Jayanti Chya Hardik Shubhechha
  • Shiv Sakal Shivaji Jayanti Chya Hardik Shubhechha
  • Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti Chya Shubhechha
  • Raje Shiv Chhatrapati

Leave a comment