Shu Tooth Paste Karwathi Daant Saf Thay Chhe?

Shu Tooth Paste Karwathi Daant Saf Thay Chhe?Download Image

This picture was submitted by Khetsi Maithia.

More Pictures

  • Sadhana Dilthi Thay Dimagthi Nahi
  • Aapno Deh Mandir Chhe
  • Sukh Ane Dukh
  • Sambandh
  • Sagar Na Moti Shodhva Sahela Chhe
  • Samay Bahero Chhe Koinu Sambhalto NathiSamay Bahero Chhe Koinu Sambhalto Nathi
  • Bhagwan to aapani ander beselaj chhe
  • Je Mange Chhe Tene Amir Kem Kahevay
  • Bhojan samye khota vicharo aavva pashutana lakshno chhe

Leave a comment