Shubh Dussehra Gujarati Quote

Shubh Dussehra Gujarati QuoteDownload Image
અધર્મ પર ધર્મની જીત,
અન્યાય પર ન્યાયનો વિજય,
બુરાઈ પર ભલાઈ ની જયજયકાર,
આ જ છે દશેરાનો તહેવાર ..
શુભ દશેરા

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Dussehra Gujarati

Tag:

More Pictures

  • Happy Dussehra Gujarati Quote
  • Shubh Dussehra Gujarati Wish
  • Shubh Dussehra Gujarati Pic
  • Dussehra Gujarati Wish Image
  • Happy Dussehra Gujarati Quote
  • Dussehra Gujarati Greeting Photo
  • Dussehra Gujarati Whatsapp Pic
  • Dussehra Gujarati Message Image
  • Happy Dussehra Gujarati Wish Image

Leave a comment