SHUBH SAKAL

Download Image
आयुष्य तुम्हाला मागे खेचत असेल
तर तुम्ही खुप पुढे जाणार आहात….
कारण धनुष्याचा बाण लांब जाण्यासाठी
आधी मागे खेचावा लागतो….!!!
शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment