Shubh Sakal Hasat Raha Khush Raha

Shubh Sakal Hasat Raha Khush Raha
शुभ सकाळ
आयुष्याबद्दलच्या आपल्या तक्रारी जितक्या कमी होतील तितके आपले आयुष्य चांगले होईल!
हसत रहा, खुश रहा.

This picture was submitted by Sunil Sharma.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment