Shubh Sakal Kalokh Andhar Kadhun Taku Shakat Nahi

Shubh Sakal Kalokh Andhar Kadhun Taku Shakat Nahi
शुभ सकाळ
काळोख, अंधार काढून टाकू शकत नाही;
फक्त प्रकाशच हे करू शकतो.
द्वेषयुक्त, द्वेषभावना काढून टाकू शकत नाही; केवळ प्रेमच ते करू शकते.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment