Shubh Sakal Kamvaychi Aste Ti Nazar

Shubh Sakal Kamvaychi Aste Ti Nazar
डोळे तर जन्मतःच
मिळालेले असतात,
पण कमवायची असते
ती “नजर”
चांगल्यातलं वाईट आणि
वाईटातलं चांगलं ओळखायची.
शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment