Shubh Sakal – Tutleli Fule Sugandh Deun Jatat


तुटलेली फुले,
”सुगंध” देऊन जातात…
गेलेले क्षण,
”आठवण” देऊन जातात…
प्रत्येकांचे “अंदाज”
वेग-वेगळे असतात…
म्हणुन काही माणसं “क्षणंभर”,
तर काही “आयुष्यभर” लक्ष्यात राहतात…!!!
शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal
  • Shubh Sakal

Leave a comment