Shubh Sakal – Yash Nakki Tumch Aahe


जो मैदानात ठरलाय तो परत जिंकू शकतो,
परंतु जो मनाने हरला आहे तो कधीच जिंकू शकणार नाही,
आपला आत्मविश्वास हाच आपला सर्वात मोठा ठेवा आहे,
त्यास डळमळू देऊ नका,
यश नक्कीच तुमचं आहे.
शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal
  • Shubh Sakal Jivan Sundar Aahe Tyavar Prem Kara
  • Shubh Sakal

Leave a comment