Shubh Savar Jai Mata Ji

Shubh Savar Jai Mata Ji
શુભ સવાર જય માતા જી
માઁ તારા ચરણોમાં સ્વર્ગ છે,
માઁ તારા આશીર્વાદમાં પ્રેમ છે,
માઁ તારી ભક્તિમાં શક્તિ છે,
માઁ તારી ઉપાસનામાં શાંતિ છે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Devi Maa Shubh Savar
  •  Jai Mata Ji
  • Shubh Savar Jai Durga Mata Status
  • Jai Mahalakshmi Mata Shubh Savar Mitro
  • Maha Lakshmi Mata
  • Shubh Savar Shri Shitala Mata
  • Shubh Savar Jai Shani Dev
  • Jai Shri Sainath Shubh Savar Shubh Divas

Leave a comment