Shubh Somvar Har Har Mahadev


शुभ सोमवार हर हर महादेव 🙂
जर आत्मविश्वास आहे तर मी तुझ्यात आहे
ज्या क्षणी आत्मविश्वास नसेल तेव्हा तू माझ्यात असेल

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Somvar Har Har Mahadev
  • Shubh Somvar - Har Har Mahadev
  • Shubh Somvar Flower Image
  • Shubh Somvar Marathi Image
  • Shubh Somvar

Leave a comment