Shubh Savar Prem Sandesh

Shubh Savar Prem Sandesh

પ્રેમ આમજ કોઈ સાથે નથી કરી શકાતો, પોતાની ઓળખ ને ભૂલવી પડે છે, કોઈ બીજાને પોતાના બનાવવા માટે.
🌹 સુપ્રભાત 🌹

“એક નફરત છે,”
જે લોકો “એક પલમાં સમજી” જાય છે,
અને
“એક પ્રેમ છે,”
જેને “સમજવામાં વર્ષો” નીકળી જાય છે.
🌹 સુપ્રભાત 🌹

Leave a comment