Teddy Bear Day Wishes For Mother In Gujarati

Teddy Bear Day Wishes For Mother In Gujarati
એક ટેડી તેને પણ આપજો,
જેણે તમને બચપણથી
એક ટેડી ની જેમ સંભાળ્યું..

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Teddy Bear Day Wishes For Friend In Gujarati
  • Happy Teddy Bear Day Gujarati Wishes
  • Teddy Bear Day Quote For Lover In Gujarati
  • Teddy Bear Day Gujarati Status
  • Happy Teddy Bear Day Gujarati Image
  • Happy Teddy Bear Day Gujarati Pic
  • Happy Teddy Bear Day Gujarati Status
  • Teddy Bear Day Gujarati Quote For Lover

Leave a comment