Tuzya Aayushya Chya Pustakat Mazya Maitriche Ekch Paan Asu De

Maitri ShayariDownload Image
तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे,
सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.
त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव,
आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Maitri Shayari

Leave a comment