Vivekrupi Vrukshchi Chhaya Adhik Sheetal Aste

Vivekrupi Vrukshchi Chhaya Adhik Sheetal Aste
पृथ्वी वरील घनदाट वृक्षांच्या छायेपेक्षा
विवेक रुपी वृक्षांची छाया अधिक शीतल असते.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Mairi Hi Kandyasarkhi Aste
  • Changli Maitri Najuk Aste
  • Pratyek Hrudayat Kahi Vedana Aste
  • Changli Maitri Kalji Purvak Japaychi Aste
  • Aayushyachya Pratyek Valnavar Sobati Kunachi Havi Aste
  • Prem Marathi

Leave a comment