World Eye Donation Day Gujarati Picture

World Eye Donation Day Gujarati Picture
વિશ્વ નેત્રદાન દિવસ
આંખોનું દાન કરવાનો સંકલ્પ લો,
જેથી કોઈનું અંધકારમય જીવન પ્રકાશમય થાય.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World Eye Donation Day In Gujarati
  • World Eye Donation Day Gujarati Image
  • World Eye Donation Day Gujarati Slogan
  • World Eye Donation Day Slogan In Gujarati
  • Vishwa Netradan Diwas In Gujarati
  • Vishwa Netradan Diwas Gujarati Slogan
  • Vishwa Netradan Diwas Slogan In Gujarati

Leave a comment