World Eye Donation Day Slogan In Gujarati

World Eye Donation Day Slogan In GujaratiDownload Image
વિશ્વ નેત્રદાન દિવસ
આંખોથી વધુ કિંમતી કોઈ રત્ન નથી,
આનાથી મોટું કોઈ દાન નથી.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World Eye Donation Day Gujarati Slogan
  • World Eye Donation Day In Gujarati
  • World Eye Donation Day Gujarati Picture
  • World Eye Donation Day Gujarati Image
  • Vishwa Netradan Diwas Slogan In Gujarati
  • Vishwa Netradan Diwas Gujarati Slogan
  • Vishwa Netradan Diwas In Gujarati

Leave a comment