World No Tobacco Day Gujarati Picture

World No Tobacco Day Gujarati PictureDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે કોઈ તમાકુનો નશો કરે,
પોતાના અમૂલ્ય જીવનની દુર્દશા કરે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World No Tobacco Day In Gujarati
  • World No Tobacco Day Gujarati Pic
  • World No Tobacco Day Gujarati Image
  • World No Tobacco Day Gujarati Quote
  • World No Tobacco Day Gujarati Quotes
  • World No Tobacco Day Gujarati Message
  • 31 May World No Tobacco Day In Gujarati
  • World No Tobacco Day Gujarati Status Image
  • 31 May World No Tobacco Day Gujarati Message

Leave a comment