Chhotya Goshtine Aarambh Kara

“मोठ्या गोष्टींचे बेत करण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे
अधिक श्रेयस्कर ठरते…“ 🙂 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

Leave a comment