Search

Marathi Suvachan – महान लोकांचे विचार Pictures, Graphics & Messages For Facebook, Whatsapp, Pinterest, Instagram

Sant Tukaram Vani

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 12
Sant Tukaram Vani Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Pustak tumhala jagave kase te shikvel

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 13
Pustak tumhala jagave kase te shikvel Download Image

जर तुमच्या कडे दोन रुपये असतील तर एक रुपयाची रोटी घ्या आणि एक रुपया चे पुस्तक घ्या… रोटी तुम्हाला जगण्यास मदत करेल तर पुस्तक तुम्हाला जगावे कसे ते शिकवेल.- बाबासाहेब आंबेडकर 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Murkh aashevar thambu naka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Murkh aashevar thambu naka Download Image

नदी वाहून गेल्यावर पाय न भिजविता पलिकडे जाऊ या मूर्खपणाच्या आशेवर थांबून न बसता पाण्यात उडी घालून आणि प्रवाहतोडून पलीकडे चला. -स्वामी विवेकानंद 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Deshatil daridray v agnyan ghalvine mahnjech ishwar seva

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Deshatil daridray v agnyan ghalvine mahnjech ishwar seva Download Image

देशातील दारिद्र्य व अज्ञान घालविणे म्हणजेच ईश्वरसेवा होय. – स्वामी विवेकानंद 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Sevadharma che eknishth aacharan kara

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Sevadharma che eknishth aacharan kara Download Image

सेवाधर्माचे  एकनिष्ठ आचरण करा. प्रथम स्वयंसेवक व्हा,  देश-सेवक व्हा, मग तुम्ही देशाचे स्वामी  आपोआप व्हाल. -स्वामी विवेकानंद 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Lokancha udhhar karne he aaple kartvya aahe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Lokancha udhhar karne he aaple kartvya aahe Download Image

ज्या लोकांमध्ये आपला जन्म झाला त्या लोकांचा उद्धार करणे हे आपले कर्तव्य आहे ही जाणीव ज्यांना आहे ते धन्य होत. – बाबासाहेब आंबेडकर 🙂 This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Daiva Var Bharvasa Thevun Vagu Naka

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Daiva Var Bharvasa Thevun Vagu Naka Download Image

“दैवावर भरवसा ठेवून वागू नका, जे काम करावयाचे असेल ते आपल्या मनगटाच्या जोरावर करा.“ 🙂 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Chhotya Goshtine Aarambh Kara

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Chhotya Goshtine Aarambh Kara Download Image

“मोठ्या गोष्टींचे बेत करण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे अधिक श्रेयस्कर ठरते…“ 🙂 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Mansala Aaplya Durgunachi Laj Vatayala Pahije

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Mansala Aaplya Durgunachi Laj Vatayala Pahije Download Image

“माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नये. लाज वाटायला पाहिजे ती आपल्या दुर्गुणांची….“:) – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor:

Bharat Jagavar Rajya Karel

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5
Bharat Jagavar Rajya Karel Download Image

“लोकांच्या अंगात देवी, भुतच कां येतात..,  न्युटन आयझॅक, कोपर्निकस यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ कां येत नाहीत…?  जेव्हा शास्त्रज्ञ अंगात येतील तेव्हा भारत जगावर राज्य करेल…“ 🙂 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. This picture was submitted by Smita Haldankar.

Contributor: