Chocolate Day Marathi Shayari Photo

Chocolate Day Marathi Shayari PhotoDownload Image
मला हाक न मारता मी तुझ्या समोर येईन,
वचन दे असे की मैत्री तु सुद्धा निभावशील,
परंतु असे नाही फक्त रोज आठवण काढशील,
फक्त लक्षात ठेव जेव्हा तु एकट्यात DAIRMAILK खाशील
Happy Chocolate Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Chocolate Day Message In Marathi
  • Happy Chocolate Day Marathi Shayari
  • Chocolate Day Marathi Wish Photo For GF
  • Best Chocolate Day Message Image In Marathi
  • Happy Chocolate Day Marathi Greeting Image
  • Wonderful Chocolate Day Marathi Message Pic
  • Happy Chocolate Day Romentic Marathi Message
  • Chocolate Day Marathi Message for Girlfriend
  • Chocolate Day Message In Marathi

Leave a comment