Happy Chocolate Day Message In Marathi

Happy Chocolate Day Message In MarathiDownload Image
मला हाक न मारता मी तुझ्या समोर येईन,
वचन दे असे की मैत्री तु सुद्धा निभावशील,
परंतु असे नाही फक्त रोज आठवण काढशील,
पण लक्षात ठेव जेव्हा तु एकट्यात Dairmailk खाशील.
Happy Chocolate Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Chocolate Day Romentic Marathi Message
  • Happy Chocolate Day Marathi Shayari
  • Chocolate Day Marathi Message for Girlfriend
  • Chocolate Day Message In Marathi
  • Chocolate Dinachya Shubhechha
  • Chocolate Dinachya Chocolaty Shubhecha
  • Chocolate Day Promise Message In Marathi

Leave a comment