Happy Chocolate Day Message In Marathi

Happy Chocolate Day Message In MarathiDownload Image
मला हाक न मारता मी तुझ्या समोर येईन,
वचन दे असे की मैत्री तु सुद्धा निभावशील,
परंतु असे नाही फक्त रोज आठवण काढशील,
पण लक्षात ठेव जेव्हा तु एकट्यात Dairmailk खाशील.
Happy Chocolate Day

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Chocolate Day Marathi Shayari Photo
  • Best Chocolate Day Message Image In Marathi
  • Happy Chocolate Day Romentic Marathi Message
  • Wonderful Chocolate Day Marathi Message Pic
  • Happy Chocolate Day Marathi Shayari
  • Happy Chocolate Day Marathi Greeting Image
  • Chocolate Day Marathi Wish Photo For GF
  • Chocolate Day Marathi Message for Girlfriend
  • Chocolate Day Message In Marathi

Leave a comment