Chocolate Day Message In Gujarati

Chocolate Day Message In GujaratiDownload Image
‘Kit-Kat’નો સ્વાદ છે તું..
‘Dairy Milk’ ની જેમ સ્વીટ છે તું..
‘Cadbury’કરતાં પણ ખાસ છે તું..
કઈ પણ હો પણ મારા માટે
‘Five Star’ છે તું..
Happy Chocolate Day!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Chocolate Day Gujarati Wishes
  • Chocolate Day Gujarati Message for Girlfriend
  • Beautiful Chocolate Day Gujarati Message Image
  • Happy Chocolate Day Message In Gujarati
  • Chocolate Day Gujarati Wish Photo
  • Chocolate Day Gujarati Status Photo
  • Wonderful Chocolate Day Gujarati Wish Image
  • Happy Chocolate Day Gujarati Greeting Pic
  • Happy Chocolate Day Dost

Leave a comment