Happy Chocolate Day Message In Gujarati

Happy Chocolate Day Message In GujaratiDownload Image
ખબર છે મને
ચોકલેટ ગમે છે તને..
ખૂબ ખૂબ Chocolates
આપીશ Chocolate Day નાં દિને ,
પણ પહેલા તું પણ Promise કાર મને,
Kiss Day નાં દિને Kiss તું આપીશ મને…!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Chocolate Day Dost
  • Chocolate Day Message In Gujarati
  • Chocolate Day Gujarati Wishes
  • Chocolate Day Gujarati Message for Girlfriend
  • Happy Chocolate Day Quote In Gujarati
  • Chocolate Day Wishes In Gujarati
  • Chocolate Day Wishes For Girl Friend In Gujarati

Leave a comment