Fathers Day Wishes From Son Marathi

Fathers Day Wishes From Son Marathi
बाबा आज जग मला तुमच्या नावाने ओळखते हे खरे आहे,
पण मला खात्री आहे,
तुमच्या आशिर्वादाने मी इतके कर्तृत्व करेन,
की एक दिवस हे जग तुम्हाला माझ्या नावाने ओळखेल…
Happy Fathers Day बाबा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Fathers Day Quote In Marathi
  • Father's Day Messages In Marathi
  • Happy Father's Day Image In Marathi
  • Happy Father’s Day To Everyone
  • Happy Father's Day Marathi Message
  • Happy Father's Day Message In Marathi

Leave a comment