Happy Father’s Day To Everyone

Happy Father’s Day To EveryoneDownload Image
नशीबवान आहेत ते
ज्यांचे वडील त्यांच्या सोबत आहेत
आम्ही पण खूप नशीबवान आहोत
कारण
आमचे वडील आम्हालाच नाही
तर
त्या देवाला पण खूप आवडायचे
त्यामुळे
त्यानआमच्या वडिलांना
त्याच्यापाशी बोलावून घेतले.
I Miss U 😭Father😭
Happy father day to everyone

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Father's Day Messages In Marathi
  • Happy Father's Day Image In Marathi
  • Happy Fathers Day Wish In Marathi
  • Happy Fathers Day In Marathi
  • Happy Fathers Day Image In Marathi
  • Happy Father's Day Marathi Message
  • Happy Father's Day Message In Marathi

Leave a comment