Happy Father’s Day To Everyone

Happy Father’s Day To Everyone
नशीबवान आहेत ते
ज्यांचे वडील त्यांच्या सोबत आहेत
आम्ही पण खूप नशीबवान आहोत
कारण
आमचे वडील आम्हालाच नाही
तर
त्या देवाला पण खूप आवडायचे
त्यामुळे
त्यानआमच्या वडिलांना
त्याच्यापाशी बोलावून घेतले.
I Miss U 😭Father😭
Happy father day to everyone

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Father's Day Messages In Marathi
  • Happy Father's Day Image In Marathi
  • Happy Father's Day Marathi Message
  • Happy Father's Day Message In Marathi
  • Fathers Day Quote In Marathi
  • Fathers Day Wishes From Son Marathi
  • Father's Day

Leave a comment