Happy Friendship Day Quote In Gujarati

Happy Friendship Day Quote In GujaratiDownload Image
દોસ્તી લોહીનો સંબંધ નથી.
દોસ્તી દિલનો સંબંધ છે. કોઈને ન કરી શકાય એવી વાત જેને કહી શકાય એ દોસ્ત છે.
જેની સાથે હસી શકાય એ નહીં, પણ જેની સામે રડી શકાય એ મિત્ર છે.
આવો મિત્ર જિંદગીમાં હોય તો જ જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે.
HAPPY FRIENDSHIP DAY

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Friendship Day Wish Image In Gujarati
  • Happy Friendship Day Shayari Status In Gujarati
  • Friendship Day Greeting Image In Gujarati
  • Happy Friendship Day To All
  • Happy Friendship Day Gujarati Quote
  • Happy Friendship Day Gujarati Quote For Friend
  • Happy Friendship Day In Gujarati
  • Happy Friendship Day Status In Gujarati
  • Dear Best Friend Happy Friendship Day Wish Image In Gujarati

Leave a comment