Happy Gudi Padwa In Marathi

Happy Gudi Padwa In Marathi
आशा-आकांक्षांचे बांधून तोरण..
समृद्धीची गुढी उभारू द्वारी.
हॅप्पी गुडी पाडवा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Gudi Padwa Marathi Greeting
  • Gudi Padwa Marathi Wish Image For Friends
  • Happy Gudi Padwa
  • Happy Gudi Padwa FB COVER
  • Happy Gudi Padwa  FB COVER
  • Happy Gudi Padwa FB COVER
  • Gudi Padwa Shubhechha
  • Gudi Padwa Shubhechha
  • Gudi Padwa Chya Shubhechha

Leave a comment