Happy Gudi Padwa Marathi Greeting

Happy Gudi Padwa Marathi GreetingDownload Image
वसंताची पहाट घेऊन आली,
नवचैतन्याचा गोडवा,
समृद्धीची गुडी उभारू,
आला चैत्र पाडवा…
हैप्पी गुड़ी पड़वा

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Gudi Padwa In Marathi
  • Gudi Padwa Marathi Wish Image
  • Gudi Padwa Wish Image In Marathi
  • Gudi Padwa Shubhechchha In Marathi
  • Gudi Padwa Wishes In Marathi
  • Gudi Padwa Marathi Wish Image For Friends
  • Happy Gudi Padwa
  • Happy Gudi Padwa FB COVER
  • Happy Gudi Padwa  FB COVER

Leave a comment