Man Prasann Rakho Badha Dukh Dur Thashe

Man Prasann Rakho Badha Dukh Dur Thashe

This picture was submitted by Rameshchandra Patel.

More Pictures

  • Man Tatha Pet Shant Rakho
  • Sadhana Bhakti etle man udar rakho
  • Tamara shabdothi koi prasann thay te uchch yog
  • Hasta Raho
  • Jivanni Mulbhut aadato badalshu tyare yogmarg sharu thashe
  • MAF KARWANI AADAT PADSHE PACHHIJ BHAKTI MARG SHRU THASHE
  • Jivan
  • DILMA PAVITRATA RAKHO
  • Yad Rakho Ke Tame Kon Chho

Leave a comment