Om Shri Shubh Savar Ganesh

Om Shri Shubh Savar Ganesh
ૐ શ્રી શુભ સવાર ગણેશ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Ganesha Shubh Savar
  • Shubh Savar Shankar
  • Shubh Savar Shankar
  • Ganesha Shubh Savar
  • Shubh Savar Om Gajananay
  • Shubh Savar Sai Baba
  • Shubh Savar Ganesh Parvati Shiv
  • Om Suryaputray Namah Shubh Savar
  • Shubh Savar Om Vinaykay Namah

Leave a comment