Shimplyat moti shodhaycha nasto…

Download Image

शिंपल्यात मोती शोधायचा नसतो
मिळाला तर बघायचा असतो
मला वाटतं प्रत्येक क्षण
असा टपोरा जगायचा असतो… 🙂
– चंद्रशेखर गोखले

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

    None Found

One Comment on “Shimplyat moti shodhaycha nasto…”

kailas hire says:

शिंपल्यात मोती शोधायचा नसतो
मिळाला तर बघायचा असतो
मला वाटतं प्रत्येक क्षण
असा टपोरा जगायचा असतो…

Leave a comment