Shubh Guru Purnima

Shubh Guru PurnimaDownload Image
अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान;
गुरुमंत्र को कर आतमसात, हो जाओ भबसागर से पार!
शुभ गुरु पुर्णिमा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Guru Purnima
  • Guru Purnima Ki Shubh Kamnaye
  • Shubh Guru Purnima
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Wishes Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image

Leave a comment