Shubh Guru Purnima

Shubh Guru PurnimaDownload Image
अक्षर ज्ञान ही नहीं,
गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान,
गुरुमंत्र को कर आतमसात,
हो जाओ भवसागर से पार!
शुभ गुरु पुर्णिमा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Guru Purnima
  • Guru Purnima Ki Shubh Kamnaye
  • Shubh Guru Purnima
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Wishes Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image
  • Guru Purnima Image

Leave a comment