Shubh Mauni Amavasya Shiva Mantra In Hindi

Shubh Mauni Amavasya Shiva Mantra In HindiDownload Image
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥
शुभ मौनी अमावस्या

This picture was submitted by Smita Haldankar.

See More here: Mauni Amavasya

Tag:

More Pictures

  • Mauni Amavasya Wishes Quote In Hindi
  • Mauni Amavasya Ki Shubhkamna
  • Mauni Amavasya Ki Hardik Badhai
  • Mauni Amavasya Ki Hardik Shubhkamna
  • Mauni Amavasya Parv Hardik Shubhkamna
  • Mauni Amavasya Parv Ki Hardik Shubhkamna

Leave a comment