Shubh Sakal

Shubh Sakal Marathi Message
मी देवाचे दार वाजवले आतुन आवाज आला काय पाहिजे,
“मी म्हणालो भरपुर आयुष्य आणि सुख पाहिजे”
आतुन आवाज आला “कोणासाठी?”
मी म्हणालो,
आता जे कोणी हा मेसेज वाचत आहेत त्या गोड व्यक्तीसाठी
शुभ सकाळ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message /></a></li>

<li><a href=Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message
  • Shubh Sakal Marathi Message

Leave a comment