Shubh Sakal -Swatahsathi Sunder Ghar Karne Ek Swapna


शुभ सकाळ
स्वतासाठी सुंदर घर करणे
हे प्रत्येकाचे एक स्वप्न असते, पण….
एखाद्याच्या मनात घर करणे,
यापेक्षा सुंदर काहीच नसते…

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Sakal

Leave a comment