Shubh Savar Quote In Gujarati

Shubh Savar Quote In GujaratiDownload Image
જ્યારે તક આવે ત્યારે તૈયાર રહો.
ભાગ્ય એવો સમય છે જ્યારે તૈયારી અને તક ની મુલાકાત થાય છે.
આપની બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય.
સુપ્રભાત.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Savar Shraddha Quote In Gujarati
  • Shubh Savar Gujarati Quote
  • Shubh Savar Gujarati Quote On Faith
  • Shubh Savar Gujarati Morning Quote
  • Shubh Savar Quote On Smile
  • Shubh Savar Quote On Success
  • Shubh Savar Samay Quote

Leave a comment