Shubh Savar – Satyani bhookh darek loko ne hoy chhe

Download Image

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Savar Man Je Swikare Te Sukh Chhe
  • Shubh Savar Jivan Sundar Chhe Tena Par Prem Karo

Leave a comment