SUPRABHAT MITRO

SUPRABHAT MITRODownload Image
સુપ્રભાત મિત્રો
“ઈશ્વરે સહુ ને લેસન આપીને જ મોકલ્યા છે,
આજે નહી તો કાલે તપાસશે જરૂર,
રોજ નું રોજ થઇ જાય તો સારું
નહી તો, પુછવા નહી રોકાઈ કે ક્યાં ફટકારું”

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Shubh Savar Mitro Wish Image
  • Shubh Savar Mitro Message
  • Shubh Savar Mitro Whatsapp Message
  • Shubh Prabhat Mitro Message Image

Leave a comment