Women’s Day message for Wife in Gujarati

Women’s Day message for Wife in Gujarati
સફળ અને પ્રેમાળ પત્ની ઘરને સ્વર્ગ બનાવે છે,
હું તમને જોઈને આ વાત સમજી ગયો.
હેપ્પી ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે વ્હાલી પત્ની.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Women’s Day Wishes In Gujarati
  • International Women’s Day Wish In Gujarati
  • Women’s Day
  • International Women’s Day Wishes In Gujarati
  • Women’s Day Image for Mother in Gujarati
  • Womens Day Quote In Gujarati For Corporate Women
  • Womens Day Gujarati Wishes For Wife
  • Women’s Day
  • Happy Women’s Day Gujarati Wish For Mother

Leave a comment