World Food Safety Day Message Pic In Gujarati

World Food Safety Day Message Pic In GujaratiDownload Image
જે દરરોજ બહારનું ફાસ્ટ ફૂડ ખાય છે,
તે અંદરથી નબળો અને બહારથી જાડો થાય છે.
વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World Food Safety Day Gujarati Pic
  • 7 June World Food Safety Day Gujarati Pic
  • World Food Safety Day Gujarati Message Picture
  • World Food Safety Day In Gujarati
  • 7 June World Food Safety Day In Gujarati
  • World Food Safety Day Gujarati Quote
  • World Food Safety Day Gujarati Status
  • World Food Safety Day Gujarati Image
  • World Food Safety Day Gujarati Solgan

Leave a comment