World Food Safety Day Gujarati Status

World Food Safety Day Gujarati StatusDownload Image
૭ જૂન વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ
આરોગ્ય એ અસલી સોનું છે
જે સ્વસ્થ નથી તેને જીવનભર રડવાનું છે.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World Food Safety Day Gujarati Status Photo
  • World Food Safety Day Gujarati Quote
  • World Food Safety Day In Gujarati
  • World Food Safety Day Gujarati Pic
  • World Food Safety Day Gujarati Image
  • World Food Safety Day Gujarati Solgan
  • World Food Safety Day Slogan Gujarati Picture
  • World Food Safety Day Gujarati Solgan Image
  • 7 June World Food Safety Day Gujarati Pic

Leave a comment