World No Tobacco Day Gujarati Quotes

World No Tobacco Day Gujarati QuotesDownload Image
વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
નહીં તમાકુનો કણ, જીવવાનો એક ક્ષણ.
જીવનને ‘હા’ કહો, તમાકુને ‘ના’ કહો.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
છોડો તમાકુની આશા,
રાખો સુંદર જીવનની આશા.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે કોઈ તમાકુનો નશો કરે,
પોતાના અમૂલ્ય જીવનની દુર્દશા કરે.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુનું પરિણામ મૃત્યુને આમંત્રણ.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જે ઓછું કરશે તમાકુ નું સેવન,
તેનું જીવન બનશે એ વન.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જો કરશો તમાકુનો નશો, તો રોગરાઈ માં ફસસો.

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
તમાકુની આદત, એટલે કે કેન્સર ને આમંત્રણ.

31મે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ
જીવનમાં ધીરજ રાખો, તમાકુને દૂર રાખો.
તમાકુ છોડો, જીવન સાથે સંબંધ જોડો.

ગુટકા પાન, મસાલા ખાધા પછી
અહીં તહીં કરે પીક,
ઘરના વડીલો, ગુરુઓ પાસેથી
શું આ જ લીધી છે શીખ?

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • World No Tobacco Day In Gujarati
  • World No Tobacco Day Gujarati Picture
  • World No Tobacco Day Gujarati Pic
  • World No Tobacco Day Gujarati Image
  • World No Tobacco Day Gujarati Quote
  • World No Tobacco Day Gujarati Message
  • 31 May World No Tobacco Day In Gujarati
  • World No Tobacco Day Gujarati Status Image
  • 31 May World No Tobacco Day Gujarati Message

Leave a comment