Best Women’s Day Message Pic In Gujarati

Best Women’s Day Message Pic In GujaratiDownload Image
મારી વ્હાલી માતાને મહિલા દિવસની શુભેચ્છા
પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય જ હશે,
જન્મ જે તારા ગર્ભમાં થયો,
વિશ્વ જોયું નહોતું છતાં
નવ મહિના શ્વાસ સ્વર્ગમાં લીધો

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • International Women’s Day Gujarati Message Pic
  • Women’s Day message for Wife in Gujarati
  • Women’s Day Wishes In Gujarati
  • International Women’s Day Wish In Gujarati
  • Women’s Day
  • International Women’s Day Wishes In Gujarati
  • Women’s Day Image for Mother in Gujarati
  • Womens Day Quote In Gujarati For Corporate Women
  • Women’s Day

Leave a comment