Guru Purnima Wish In Marathi

Guru Purnima Wish In MarathiDownload Image
अक्षर ज्ञान नाही, तर गुरुने शिकवले जीवनाचे ज्ञान,
गुरुमंत्र आत्मसात केला, तर भवसागर ही कराल पार, गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Guru Purnima Quote In Marathi
  • Guru Purnima Quotes In Marathi
  • Guru Purnima Status In Marathi
  • Guru Purnima Message In Marathi
  • Guru Purnima Wishes In Marathi
  • Happy Guru Purnima In Marathi
  • Best Guru Purnima Marathi Wish Photo
  • Guru Purnima Marathi Wish Image

Leave a comment