Happy Chocolate Day Quote In Gujarati

Happy Chocolate Day Quote In GujaratiDownload Image
જિંદગી જાતજાતની ચોકલેટથી
ભરેલા બંધ બોક્સ જેવી છે.
બોક્સ ખોલ્યા વગર તમારા
હાથમાં કેવી ચોકલેટ આવશે
તે કહી શકાતું નથી.

This picture was submitted by Smita Haldankar.

More Pictures

  • Happy Chocolate Day Message In Gujarati
  • Chocolate Day Wishes In Gujarati
  • Chocolate Day Message In Gujarati
  • Chocolate Day Wishes For Girl Friend In Gujarati
  • Happy Chocolate Day Gujarati Greeting Pic
  • Chocolate Day Gujarati Wish Photo
  • Chocolate Day Gujarati Wishes
  • Chocolate Day Gujarati Status Photo
  • Wonderful Chocolate Day Gujarati Wish Image

Leave a comment